Välkommen till Kårnytt

Vill du ha med en notis i kårnytt? Skicka in den genom att klicka på följande länk:

Skriv notis